Nieuwigheden

We verwelkomen onze nieuwe leerlingen

Daniel Klinner start zijn 3-jarige opleiding als vakkracht voor magazijnlogistiek

Als middelgroot familiebedrijf ligt de opleiding van jonge mensen uit de regio ons zeer nauw aan het hart.

We kijken ernaar uit om Daniel Klinner bij ons in het team te kunnen verwelkomen!

De volgende 3 jaar zal Daniel alle bereiken van ons bedrijf doorlopen, met voorrang de processen en activiteiten in een modern logistiek centrum. We hechten heel wat waarde aan een praktijkgerichte opleiding in alle bereiken. Individuele extra inhouden zoals product- en algemene kennis worden eveneens gestimuleerd zoals de sociale verantwoordelijkheid.

Het doel is om Daniel na zijn succesvol doorstane opleiding in een permanente werkverhouding over te nemen.

We wensen hem veel succes!

Terug